Välkommen till Rikssvenska föreningen i Åbos hemsidor

Vår förening grundades år 1918 och vi finns till för våra medlemmar genom att ”verka för svenska språket, Sveriges kultur och traditioner i Åbo”.  Våra medlemmar är både svenskar och finländare med anknytning till eller intresse för Sverige.

Föreningen delar årligen ut ett stipendium till en universitetsstuderande i svenska.

Under året som gick (2021) hade vi följande aktiviteter;

  • Föreningens årsmöte hölls 25.3.2021 via Zoom, pga pandemin
  • 8.6 utdelades föreningens stipendie till Jani Mäkelä
  • 10.8 hade vi en guidning på Åbo gamla begravningsplats, med picnic därefter
  • 21.9 hade vi en guidad rundvandring i akademikvarteren i Åbo
  • 11.11 hade vi vår traditionella Mårten Gås-middag på restaurang Kåren, inbjuden festtalare var Blanka Henriksson från Åbo Akademi
  • 15.12 hade vi en guidad tur på konstutställningen Royal Salute på Åbo Konstmuseum, som avslutades med glögg i caféet