Aktiviteter

Årsmöte hölls 28.2.2019

Planerat program (info kommer i medlemsbrev):
Vårutflykt, den 28.5 besöker vi Gullranda trädgård samt äter kvällsbuffé i Nådendals båthamn
Kräftfest 12.9 i Uittamo
Mårten Gås 8.11
Glögg/kaffe-träff efter Domkyrkans Luciatåg 13.12