Välkommen till Rikssvenska föreningen i Åbos hemsidor

Vår förening grundades år 1918 och vi finns till för våra medlemmar genom att ”verka för svenska språket, Sveriges kultur och traditioner i Åbo”.  Våra medlemmar är både svenskar och finländare med anknytning till eller intresse för Sverige.

Föreningen delar årligen ut ett stipendium till en universitetsstuderande i svenska.

Under året som gick (2020) hade vi följande aktiviteter;

  • Föreningens årsmöte hölls 26.2.2020, utdelande av stipendie
  • Övrigt program blev inställt