Historia

Föreningens konstituerande möte hölls den 12 december 1918 i Svenska Fruntimmerskolan och närvarande var ett 50-tal svenska medborgare.

Enligt protokollet var arrangörer för mötet fröken Anna Bäckström, ingenjör C.G. Ekvall, ingenjör E. Björkman, trädgårdsmästare S. Westerén, direktör A. Göransson, frisör Lundgren och ingenjör Johan Hermond.

Till föreningens första ordförande utsågs pastor Walter Hülphers. Som utgångspunkt för föreningens stadgar användes stadgarna för Tammerfors Rikssvenska förening och Rikssvenska klubben i Viborg. Föreningens namn var genast från första början Rikssvenska föreningen i Åbo.

Föreningens syfte var bl.a. att ”utgöra en sammanslutning mellan svenska landsmän i Åbo och omnejd, bevara och stärka kärleken till modersmålet”.

Som medlemmar godkändes endast svenska medborgare eller ”finsk undersåte som ingått giftermål med rikssvenska”, men finlandsvenskar kunde på förslag av två medlemmar kallas till ”passiva medlemmar af föreningen”.

Det första egentliga föreningsmötet som hölls i januari 1919 lockade ca 120 medlemmar och möteslokalen var teaterhuset. Vid mötet höll konsul H. von Rettig ett tal där han ”önskade föreningen lycka och framgång och höjde ett fyrfaldigt leve för densamma”.

Det övriga programmet bestod av sång, musik och deklamation. Dessutom höll pastor Hülphers ”ett högstämt, inspireradt andragande till fosterlandet — hvarpå unisont följde afsjungandet af Du gamla, du fria”. Kaffe och bakelser serverades.